Mijn wereld

Welkom in mijn wereld van woorden, gedachten en spinsels.

Overdenkingen


Sinds enkele jaren schrijf ik vrije teksten over geloof en dat soort dingen.

Vanuit mijn diepste vertrouwen dat God een weg met mensen wil gaan en ík daar iets over kan en mag zeggen.

Niet omdat ik het allemaal goed weet: ik ben zoeker onder de zoekenden.  Een bekende theoloog zei eens "twijfel bestaat waar God met mensen gaat". Die uitspraak zegt mij veel.

De teksten van de overdenkingen vallen allen onder copyright. Het gebruik van de teksten is in overleg mogelijk.

Overdenkingen

Gedichten en vrije poëzie

Gedichten en vrije poëzie

Ik kan mij niet anders herinneren of ik ben met woorden bezig. Als kind al bleek ik op zijn minst "talig" te zijn.

Dat talige is terug te vinden in mijn gedichten. Ik hanteer in mijn gedichten geen regels zoals die gelden in de wereld van sommige dichters. Rijm is vaak afwezig, het enige ritme is het ritme van de taal.

De teksten van de gedichten en vrije poëzie zijn niet vrij te gebruiken. Hier geldt: alle rechten voorbehouden. Gebruik uitsluitend na toestemming van de auteur.

Overig werk

Naast gedichten, poëzie en overdenkingen schrijf ik ook nog wel eens "overig werk" en soms schrijf ik in de taal waarin ik opgegroeid ben: het Frysk.

Een taal waarin ik mij veilig voel. De taal van het thuiskomen na een lange reis. Memmetaal zeggen ze in Friesland. Voor mij de taal van mijn hart.

Overig werk

Over de auteur

Ik ben geboren in 1970 onder de hemel zoals die op dat moment te vinden was boven Drachten. Opgegroeid in een groot gezin waar het omzien naar de ander vaak vorm kreeg; een eter meer of minder...

Man van de liefste vrouw ter wereld, vader van vier heerlijke kinderen: de geschenken waar ik elke dag van geniet.

In mijn werkzame leven ben ik actief als directeur / sociotherapeut van Foveo Zorg. Daarnaast ben ik als schrijver betrokken bij de kerkelijke gemeente waarin ik mij thuis voel: de GKv Drachten Oost.